Bakgrund

Jag är född 1957 och har jobbat som konsult större delen av tiden sedan min examen från KTH 1981. 

Jag har mångårig erfarenhet som systemutvecklare, teknisk pro­jekt­­ledare, arkitekt och utredare. Sedan millennieskiftet har jag fokuserat på rådgivning och verk­­sam­hetsnära uppdrag. Anställningar:

  • 1981-83: Telub
  • 1983-88: ProgramMakarna
  • 1988-91: Domino Data/egen regi
  • 1991-92: Paralog
  • 1992-2007: Know IT
  • 2007-12: Visab Consulting
  • 2012- pågående: Felicia rådgivning (eget bolag)

Dessutom har jag lång erfarenhet av styrelsearbete (bland annat i börs­note­rat bolag och som ordförande i flera värde­pappers­förvaltande stiftelser) samt arbete i olika led­ningsgrupper.

Privat lever jag i ett för­hållande och har två vuxna barn. Mina fritids­int­res­sen är musik, littera­tur, min sommarstuga och att um­gås med vänner.