Personliga egenskaper

Jag är effek­tiv och resultat­inriktad och trivs bäst när det gäller att skapa nytta i utmanande situa­tioner. Min främsta styrka är att kunna han­tera tekniska, sociala och affärsmässiga faktorer sam­tidigt och se det väsent­liga i en situation som verkar kao­tisk. I mitt jobb ingår att utöva ledar­skap. Som person får brukar jag få upp­­skattning för att jag är positiv och lätt att samarbeta med.