Välkommen till Peter Dicksons personliga webbplats!

Jag arbetar som konsult inom IT-management och IT-arkitektur. Kärnan i mitt arbete är att hjälpa kunder genomföra lönsamma förändringar och undvika risker genom att kombinera djup teknisk kompetens med ett strukturerat angreppssätt och betydande social förmåga.

Jag är civilingenjör i botten och har arbetat som konsult sedan 1981 inom många olika branscher och för flera olika arbetsgivare. Sedan 2012 verkar jag i egen regi inom Felicia rådgivning.